شرکت نوین ذائقه هیرکان در نظر دارد تا از طریق فراخوان عمومی نسبت به استخدام تعدادی نیروی آشپز و کمک آشپز آقا و خانم جهت کار در آشپزخانه سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با شرایط ذیل اقدام نماید.

 

شروع ثبت نام از روز شنبه 1401/10/03 الی ساعت 12 روز دو شنبه 1401/10/05 میباشد
آزمون عملی و مصاحبه حضوری ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 در محل آشپزخانه سلف سرویس دانشجویی دانشگاه انجام خواهد شد

 

جهت ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید

*** ثبت نام و ارسال مشخصات در نوین ذائقه هیرکان ***

جنسیت افراد شرکت کننده:
مرد. زن

شرایط عمومی:
۱- تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی
۲-تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
۵-عدم استعمال و اعتیاد به دخانیات ،مواد مخدر، الکل و روان گردان
۶-عدم سؤ سابقه کیفری مؤثر
۷-برخورداری از سلامت،تناسب جسمانی و روانی و توانایی کاری که قرارداد منعقد می نماید.
۸-نداشتن منع بکارگیری به موجب آرای مراجع قانونی

شرایط سنی:
حداکثر سن‌برای‌کمک‌آشپز ۳۰ سال
و برای آشپز ۳۵ سال می باشد.
مدت زمان انجام خدمت مقدس سربازی انجام شده به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
سوابق کار مرتبط در دانشگاه یا مراکز تحت پوشش دانشگاه- سوابق کار مرتبط موضوع به همراه سابقه ی بیمه مرتبط
حداکثر سوابق قابل احتساب موارد فوق به میزان پنج‌سال برای کمک آشپز ‌‌هفت سال برای آشپز در شرایط سنی تعیین شده‌ خواهد بود

شرایط مدرک‌تحصیلی :
دیپلم

شرایط پذیرش :
بومی‌بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز میگردد:
الف، شهرستان محل تولد مندرج‌در شناسنامه داوطلب یا همسر وی در مناطق تحت‌پوشش شهرستان باشد.
ب، داشتن‌حداقل ده سال سکونت با ارائه مدارک مستدل
ج، داشتن گواهی تحصیلی حداقل در یک‌مقطع تحصیلی در شهرستان مورد نظر
سایر: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت درصورت کسب امتیاز مساوی اولویت جذب با افراد متأهل و دارای فرزند خواهد بود .

نحوه ی ثبت‌نام‌متقاضیان :
ثبت‌نام‌ متقاضیان واجد شرایط از طریق سایت شرکت طرف قرارداد خواهد بود و به هیچ عنوان ثبت نام خارج از چهارچوب فوق ترتیب اثر نخواهد شد.
مدت زمان ثبت نام از زمان انتشار فراخوان ، به مدت ۳ روز می باشد.